KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma AKCE
e-shop zdarma BEZPEČNOST
e-shop zdarma HASIVA A SORBENTY
e-shop zdarma HOBBY
e-shop zdarma NOVINKY
e-shop zdarma POŽÁRNÍ STROJE
e-shop zdarma PRVNÍ POMOC
e-shop zdarma SUVENÝRY
e-shop zdarma VÝSTROJ
e-shop zdarma VÝZBROJReklama:

„Obchodní podmínky“

Nákupní řád 

Registrace a přihlášení

Objednávky

Dodací podmínky a způsob doručení

Způsob placení

Odstoupení od smlouvy

Ochrana osobních dat

Ostatní ujednání

Závěr

 

 Nákupní řád:

 Provozovatelem (podnikatelem/prodávajícím) internetového obchodu hasicskepotreby.eshop-zdarma.cz

 je fyzická osoba Eva VRTĚNOVÁ se sídlem ul. Rudolfa Vaška 595, 593 01 Bystřice n. Pern., IČO: 72362294, DIČ: CZ6552271176.

 

Registrace a přihlášení:

 Nejprve je nutné, abyste se zaregistrovali - (nápis REGISTRACE vlevo pod tlačítkem VSTOUPIT). Vyplňte prosím všechny údaje a vyčkejte, až bude na Váš email doručena žádost o potvrzení Vaší registrace. Postupujte dle instrukcí, aby mohl být Váš účet aktivován. Registraci potvrdíte klepnutím na přiložený odkaz.

Do systému se přihlásíte zadáním schváleného jména uživatele a hesla, po té již budete moci vybírat zboží a vkládat do košíku. V průběhu nakupování můžete neustále kontrolovat a upravovat Váš stav v sekci "košík a objednávka" na vrchním panelu.

 

Objednávky:

Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. O přijetí objednávky a upřesnění termínu vyřízení Vaší objednávky Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky (platí pro registrované zákazníky, e-mail nebo telefon je povinný údaj).

DPH u celého sortimentu je 21%. Všechny ceny v obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

 

Dodací podmínky a způsob doručení:

Zboží Vám bude odesláno prostřednictvím České pošty nebo zásilkové služby (u zboží nad 30 kg nebo savic). Poštovné je zcela ZDARMA u každého nákupu nad 20.000 Kč (bez DPH). O odeslání Vás informujeme e-mailem. Na poště jsou pak zásilky uloženy pouze 7 dní. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží.

U zboží zaslaného na dobírku účtujeme jednotné poštovné s DPH 21 % (včetně poplatku za dobírku):

Česká pošta - 170 Kč / 1 balík

PPL - 200 Kč / 1 balík

 Lhůta odeslání zboží je do 24 hodin u výrobků vedených skladem.

V případě, že dodávka zboží si vyžádá delší období, budeme Vás o termínu dodání informovat e-mailem nebo telefonicky v nejkratším termínu.

Náš prvořadý úkol je vyřizovat objednávky ještě tentýž den, co je obdržíme.

 

Způsob placení:

Platit v našem obchodě můžete jedním z následujících způsobů:

 · dobírka: objednané zboží Vám zašleme poštou a až při převzetí zboží zaplatíte jeho cenu (tato možnost platí pouze pro registrované zákazníky),

· v hotovosti: platí při případném osobním odběru,

· platba předem: nejdříve Vám bude zaslán platební předpis a po připsání částky na náš účet bude zboží odesláno nebo je možné ho vyzvednout. Číslo účtu pro platbu: 1475999369 / 0800

· platba na základě vystavené faktury převodním příkazem se splatnostído 7 dnů, pokud není po domluvě stanoveno jinak: platí pouze pro stálé zákazníky a obecní a městské úřady, které zašlou objednávku se všemi náležitostmi (razítko a podpis objednatele a odpovědného pracovníka včetně telefonického kontaktu), číslo účtu pro platbu: 1475999369 / 0800.

 

Záruka vrácení peněz – zákonné poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

Nákupem v internetovém obchodě hasicskepotreby.eshop-zdarma.cz nepodstupujete vůbec žádné riziko.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč. zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

K uplatnění nároku na vrácení peněz dodržujte, prosíme, následující podmínky

  • vrácené zboží posílejte pokud možno v původním obalu, nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
  •  nakupující zašle zboží běžnou balíkovou poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: Eva VRTĚNOVÁ - Hasičské potřeby a doplňky, ul. Rudolfa Vaška 595, 593 01 Bystřice n. Pern.
  •  zboží nesmí být zasláno na dobírku.
  • do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky (v případě, že bylo zboží zasláno na dobírku) a daňový doklad.
  •  po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na zákazníkem udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

 

Máte-li dotazy nebo připomínky k naší záruce vrácení peněz, můžete se na nás obrátit E-mailem na adresu: hasicskepotreby@email.cznebo telefonicky či písemně.

 

Ochrana osobních dat:

Provozovatel elektronického obchodu hasicskepotreby.eshop-zdarma.cz poskytuje své služby plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašujeme a zavazujeme se k tomu, že osobní údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu hasicskepotreby.eshop-zdarma.cz a že je neposkytneme žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením Vaší objednávky.

Nakupující využíváním služeb našeho obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Nakupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Máte-li dotazy nebo připomínky k naším pravidlům na ochranu osobních dat, můžete se na nás obrátit e-mail: hasicskepotreby@email.cz nebo telefonicky či písemně.

 

Ostatní ujednání:

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

 

Závěr:

Doufáme, že zprovoznění e-shopu přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb a usnadní našim zákazníkům nákup.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky či pochybnosti, dejte nám o nich prosím vědět.

Všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirací pro další zkvalitňování našeho obchodu.

 

Platnost obchodních podmínek od 1. 1. 2014.

 

24796 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!